Školení zapisovatelů s licencí ČMSHb na sezónu 2015 / 2016

12.08.2015 19:09

Školení zapisovatelů s licencí ČMSHb pro jihomoravský region na sezónu 2015 / 2016 se uskuteční ve středu 19.8.2015 od 16 hodin v učebně ZŠ Kamínky v Brně - Novém Lískovci.

Žádám tímto všechny zájemce, aby potvrdili svoji účast nejpozději do 16.8.2015 prostřednictvím tohoto registračního formuláře.

S sebou si vezměte prosím průkaz totožnosti, fotografii, či průkaz z minulé sezóny a finanční hotovost pro zaplacení licence ve výši 200Kč.

Předem děkuji za hojnou účast na školení.

předseda KR MHbL
Michal Prudík

Pozn. : Výše uvedené školení je určeno pro zapisovatele oficiálních soutěží řízených ČMSHb, přičemž licence zde získaná bude akceptována také pro utkání MHbL. Následné školení rozhodčích a zapisovatelů určené POUZE pro utkání MHbL je naplánováno na září, o přesném termínu konání budeme informovat na tomto webu s dostatečným časovým předstihem.

 

Zpět

Vyhledávání