Plánovaná změna ve zvyšování kvalifikace regionálních rozhodčích MHbL

13.12.2013 14:49

Vážení sportovní přátelé,

v návaznosti na předešlé změny v propozicích soutěže směřující k postupnému zkvalitňování MHbL a současnému snižování nákladů jednotlivých týmů, si vás tímto dovoluji informovat o dalším plánovaném opatření, týkající se zvyšování kvalifikace a způsobu odměňování regionálních rozhodčích MHbL.

Protože sám jako regionální rozhodčí občas působím, dovolím si úvodem krátké konstatování, že současným systémem získávání licence jsou rozhodčí (včetně mě) spíše demotivováni, nežli by se pečlivě připravovali a snažili se o co nejlepší výsledky při psaní testů.

Ptáte se proč? Příčinou je velice prazvláštní metodika udělování licencí rozhodčím ČMSHb na regionální úrovni, kdy BEZ OHLEDU NA VÝSLEDEK testu má uchazeč vždy "zajištěnu" třetí výkonnostní třídu... Nic víc, nic míň.

V překladu do srozumitelného jazyka to znamená,  že strávíte-li nad pravidly před školením několik desítek hodin času a testy napíšete na plný počet bodů, nebo se na veškerou přípravu doslova"vykašlete" a testy vyplníte jako sportku v náhodném tipu, výsledek je v obou případech stejný - tedy získání třetí výkonnostní třídy.

Nepřísluší mi hovořit za ostatní kolegy rozhodčí, za sebe však mohu s čistým svědomím říci, že takovéto "školení" považuji za pouhou administrativní formalitu a o nějaké motivaci se zdokonalovat nemůže být ani řeč. Ono vlastně ani není proč se zdokonalovat, když i se sebelepšími znalostmi je zisk druhé výkonnostní třídy (a tedy i lepšího finančního ohodnocení) zcela nereálný.

A právě z výše uvedeného důvodu připravujeme pro příští ročník radikální změnu, kdy si zcela nezávisle na ČMSHb zajistíme školení regionálních rozhodčích takovým způsobem, aby každý z potencionálních zájemců o pruhovaný dres měl pádný důvod se pravidla naučit a testy napsat co nejlépe. Také obsahově chceme školení zaměřit na podstatné věci (vzájemná komunikace, praktické příklady, základy první pomoci atd.), což je u jiných kolektivních sportů zcela běžná praxe.

Samozřejmě i v tomto případě budeme připravovanou změnu konzultovat s jednotlivými rozhodčími a také se zástupci všech oddílů MHbL, od čehož si slibujeme větší kontrolu nad neustálými (a často zbytečnými) změnami pravidel a také přirozený zájem rozhodčích o svoje zdokonalování, které se promítne během sezóny ve finančním ohodnocení jejich práce.

Pevně věřím, že toto je další krok správným směrem a předem děkuji za veškeré návrhy a připomínky, které nám v této souvislosti zašlete.

Se sportovním pozdravem

Dostál Jiří
předseda LK MHbL

Zpět

Vyhledávání